Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.