Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg