Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet