Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om införande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar