Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)