Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende