Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd