Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk