Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om kommunal bokföring och redovisning