Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i elberedskapslagen (1997:288)