Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare