Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i kommunallagen (2017:725)