Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ersättning för minskat vattenområde