Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)