Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott