Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade