Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön