Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön