Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lagen om ansvarsfrihet vid vissa brott mot tillståndsplikten för explosiva varor