Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)