Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel