Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i ellagen (1997:857)