Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)