Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)