Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i minerallagen (1991:45)