Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)