Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838)