Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i postlagen (2010:1045)