Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte