Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om upphävande av lagen (1989:329) om en folk- och bostadsräkning år 1990