Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om upphävande av lagen (1984:531) om 1985 års folk- och bostadsräkning