Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om upphävande av lagen (1979:217) om allmän folk- och bostadsräkning år 1980