Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (1974:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen