Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om rätt till ersättning när ett tillstånd för säsongsarbete återkallas