Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)