Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter