Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i firmalagen (1974:156)