Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

lag om ändring i lagen (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen