Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2016:1117) om registrering och hantering av gåvor mottagna av riksdagsledamöter