Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige