Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet