Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar