Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i lagen (2018:1752) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)