Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten