Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om upphävande av förordningen (2003:62) om stöd till kommuner för anläggande av anslutning till rikstäckande telenät