Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om garantier för utvecklingssamarbete