Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)