Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2016:840) om statsbidrag för hälsofrämjande insatser riktade till romer, dels ändring i samma förordning