Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2018:2023) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2019