Svensk författningssamling

Regeringskansliet ansvarar för denna webbplats.

Förordning om statsbidrag till kommunerna för avskärmningar av platser där valsedlar kan läggas ut